Wydarzenia w projekcie sieci organizacji woj. śląskiego w styczniu

logo integracji

W styczniu zrealizowano szereg szkoleń w ramach projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania”.

12 stycznia 2009 r. odbyło się spotkanie poświęcone doradztwu indywidualnemu dla Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno.

17 stycznia 2009 r. odbyło się spotkanie poświęcone doradztwu indywidualnemu dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka z Lublińca.

19 stycznia 2009 r. odbyło się spotkanie poświęcone doradztwu indywidualnemu dla Stowarzyszenia „Guido” z Zabrza.

22 stycznia 2009 r. odbyło się spotkanie poświęcone doradztwu indywidualnemu dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Przyjaciół Toporowic.

24 stycznia 2009 r. odbyło się spotkanie poświęcone doradztwu indywidualnemu dla Towarzystwa Miłośników Przyszowic.

17 oraz 18 stycznia 2009 r. odbyły się warsztaty na temat organizacji imprez dla Towarzystwa Miłośników Przyszowic.

28 oraz 29 stycznia 2009 r. odbyło się szkolenie na temat źródeł pozyskiwania funduszy dla organizacji kulturalnych dla Towarzystwa Miłośników Przyszowic.

30 oraz 31 stycznia 2009 r. odbyły się warsztaty z zakresu pisania projektów dla Towarzystwa Miłośników Przyszowic.