WSCHODNI WYMIAR MOBILNOŚCI

Prezes Fundacji ARTeria – Anna Ochmann – została zaproszona do wzięcia udziału w konferencji organizowanej w Warszawie w dniach 6-7 lipca 2011 roku przez Komisję Europejską oraz polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej „Wschodni Wymiar Mobilności”. Konferencja – dedykowana kwestii mobilności studentów, nauczycieli, naukowców, młodzieży, podmiotów sektora sportowego i kulturalnego – została organizowana w ramach Partnerstwa Wschodniego (więcej o Partnerstwie Wschodnim tutaj), a jej celem było wzmocnienie mobilności w tych obszarach między Unią Europejską, a krajami Partnerstwa Wschodniego. Jej uczestnikami byli przedstawiciele ministerstw, uniwersytetów, ośrodków badawczych, narodowych agencji programów UE, młodzież, studenci, stowarzyszenia nauczycieli, fundacje, stowarzyszenia i instytucje kulturalne oraz sportowe pochodzący z państw Partnerstwa Wschodniego (180 osób) oraz z krajów UE (120 osób).

Okazją do wymiany poglądów były zarówno sesje plenarne, dyskusje, sesje tematyczne czy informacyjne, jak i spotkania nieformalne. Konferencję otworzył przedstawiciel Komisji Europejskiej – Jan Truszczyński, Dyrektor Generalny w DG ds. Edukacji i Kultury, a także Minister Edukacji Narodowej – Katarzyna Hall oraz Monika Smoleń z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Kolejne panele dyskusyjne poświęcone były m.in. narzędziom i programom służącym promocji międzynarodowej mobilności i jej jakości, najlepszym praktykom w zakresie mobilności wirtualnej. Sesje równoległe poruszały m.in. tematykę programów Erasmus Mundus i Tempus jako narzędzi wspierających wschodni wymiar mobilności, programom Marie Curie, Młodzież w Działaniu i Kultura w kontekście wyzwań i możliwości związanych z mobilnością artystów na terenie państw Partnerstwa Wschodniego. Szczególnie interesujący był panel poświecony tematyce kultury w kontekście identyfikacji istniejących narzędzi, badań, systemów informatycznych, możliwości finansowania mobilności, w tym Programu ds. Kultury Partnerstwa Wschodniego, a także przedstawienie rezultatów Akcji Specjalnych 2009-2010 Programu Kultura czy Forum Społeczeństwa Obywatelskiego, a także debata ministrów dedykowana kwestiom mobilności w przyszłych generacjach programów w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży, badań i kultury. Spotkanie zakończyły konkluzje polskiej Prezydencji oraz wystąpienie Androulli Vassiliou, Komisarz UE ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży.

Jednym z najważniejszych celów spotkania była kompleksowa prezentacja istniejących możliwości wsparcia mobilności, zarówno w ramach programów UE, jak również poprzez nowe inicjatywy. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały także dobre praktyki. Debata na temat przyszłych możliwości wspierania mobilności przyczyniła się również do ogólnej dyskusji na temat kształtu nowej generacji programów UE w nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Ideą konferencji było także wysłuchanie oczekiwań krajów Partnerstwa Wschodniego w tej kwestii. Konferencji towarzyszył interesujący program kulturalny, m.in. zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik czy prezentacja I, Culture Orchestra.

Konferencja odbywała się w Centrum Nauki Kopernik, została zorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komisję Europejską przy współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, Punktem Kontaktowym Programu Kultura, Punktem Kontaktowym Programu Europa dla Obywateli, Urzędem M. St. Warszawa.

Więcej: www.eap-mobility.pl