Wolnontariat na rzecz dziedzictwa z Fundacją ARTeria

Zgodnie ze  celami statutowymi Fundacji ARTeria, prezes organizacji wzięła udział w ogólnopolskim programie „Wolontariat na rzecz dziedzictwa” realizowanym przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Program promuje model społecznego angażowania się w zachowanie i poprawę stanu lokalnego dziedzictwa. Jedną z form jego realizacji (oprócz powstającego portalu internetowego i drukowanego folderu informacyjnego) jest cykl bezpłatnych szkoleń przeznaczonych dla organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządów, których celem ich jest promocja wolontariatu na rzecz dziedzictwa jako procesu przynoszącego szerokie korzyści społeczne. Szkolenia te są realizowane w formie warsztatów oraz metodą case studies (studia przypadków).

Przedstawicielka Fundacji Arteria wzięła udział w pilotażowym szkoleniu, które odbyło się 25-26 listopada 2010 roku w Warszawie. Ramowy plan szkolenia obejmował miedzy innymi: Podsumowanie Europejskich Dni Dziedzictwa 2010 (w których organizację w woj. śląskim włączyła się także Fundacja ARTeria), omówienie zasad programu „Wolontariat na rzecz dziedzictwa” (także na bazie studiów przypadków) w kontekście korzyści dla społeczności lokalnych, korzyści ze współpracy między NGO i samorządami, korzyści dla wolontariuszy oraz korzyści dla dziedzictwa.

Spotkanie obejmowało oprócz części warsztatowej szereg ciekawych i inspirujących wykładów. Ideę programu przedstawił Adam Lisiecki (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków), a o działaniach na rzecz zabytków w kontekście aspektów prawnych mówiła Elżbieta Jagielska. Doświadczeniami z pracy z wolontariuszami podzielili się Annemarie Franke (Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego), która streściła działania podjęte na rzecz kościoła we wsi Krzyżowa, Kornelia Kurowska (Fundacja „Borussia”) mówiła o międzynarodowym wolontariacie na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach (to projekt z udziałem polskich, niemieckich i rosyjskich wolontariuszy, którzy przez 12 miesięcy współpracują z instytucjami i organizacjami z Warmii i Mazur, zajmując się ochroną dziedzictwa kulturowego, opieką nad zabytkami i edukacją historyczną), a refleksjami z 24 lat działalności Stowarzyszenia MAGURYCZ podzielił się Szymon Modrzejewski. Inspiracje zagraniczne czyli „Jak to się robi w Europie? – przykład francuskiego związku organizacji pozarządowych Rempart” przybliżyła Aleksandra Chabiera (to francuski związek organizacji, którego ideą jest rewitalizacja zabytków we współpracy z samorządami lokalnymi i mieszkańcami,  tak by chroniąc je, nadawać im nową, użyteczną dla społeczności lokalnej funkcję).

Więcej na www.kobidz.pl