Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego z ARTerią

Prezes Fundacji ARTeria, Anna Ochmann, wzięła udział w szkoleniu wstępnym zatytułowanym „Tworzenie Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na Śląsku”poświęconym aspektom tworzenia Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego we współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie odbyło się w Katowicach, 20 maja 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzęd Miasta Katowice. Prezes ARTerii dołączyła do ponad 160 organziacji z naszego województwa (stan na dzień spotkania) i podpsiała wniosek do Marszalka Województwa o powołanie takiej Rady.

Geneza inicjatywy powołania Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na Śląsku zrodziła się kilka lat temu, jednak wcześniejsze próby powołania WRDPP nie spotkały się z pozytywnym oddźwiękiem Urzędu marszałkowskiego i pomimo tego, że organizacje z terenu Śląska były jednym z krajowych prekursorów inicjatywy dla tworzenia takiej Rady to obecnie samorząd województwa śląskiego jest ostatnim, które nie posiada organu konsultacyjnego pochodzącego ze środowiska III sektora.