Wizyta monitorująca realizację projektu FIO 2012.

24 września 2012 r. przedstawicielki Sekcji ds. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich będącego Instytucją Wdrażającą PO FIO 2012, zrealizowały wizytę monitorującą stanu realizacji projektu „Komunikatywność, kooperatywność, kreatywność” wdrażanego przez Fundację ARTeria w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2012. Wizyta dotyczyła merytorycznego zakresu realizacji projektu.