WITAMY W KRAPOWEJ! czyli gry symulacyjne w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

Przedstawiciele Fundacji ARTeria (a przede wszystkim nasi „miejscy” wolontariusze) wzięli udział w prezentacji/szkoleniu na temat zastosowania gier symulacyjnych w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Spotkanie, organizowane przez berlińskie stowarzyszenie Kreisau-Initiative, odbyło się w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej 9 grudnia 2014 r.

Organizatorzy zaprezenowali grę „Krapowa”, której celem jest zachęcenie uczestników do inicjowania i angażowania się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju we własnym regionie – można było wcielić się w rolę przemysłowca, burmistrza, pracownika socjalnego, członkini rady miejskiej lub aktywistki i zdecydować o przyszłości fikcyjnego miasteczka „Krapowa”. Uczestnicy (nauczyciele, przedstawiciele sektora pozarządowego, osoby pracujące z młodzieżą oraz wszyscy zainteresowani tematyką zrównoważonego rozwoju) nie tylko mogli wziąć udział w grze, ale także poznać możliwości jej zastosowania w pracy z różnorodnymi grupami docelowymi.

Równolegle w Krzyżowej odbywałł się trening dla początkujących multiplikatorów międzynarodowej pracy z młodzieżą (w języku angielskim) pt. „Metody edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju” – była więc możliwość wymiany doświadczeń i wspólnej dyskusji.