Weź udział w konkursie! Wygraj tablet!

Zapraszamy do udziału w konkursie realizowanym w ramach projektu Fundacji ARTeria „Kooperatywność, komunikatywność i kreatywność”współfinansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Od 1 czerwca 2013 r. od godz. 8.00 do 16 czerwca do godz. 16.00 na stronie www.informatorobywatelski.org poprzez specjalny formularz aktywny w tym czasie można głosować na najlepsze materiały prasowe i telewizyjne powstałe w ramach projektu.

Wśród uczestników głosowania rozlosowane zostaną 3 tablety o wartości około 950 zł. brutto każdy, a zwycięzcy odbiorą nagrody z rąk gości ostatniej debaty realizowanej w ramach projektu 24 czerwca 2013 r. o godzinie 10.00 w auli Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej (ul. Niedurnego 36). Debata będzie dotyczyć działalności, kompetencji i roli posłów oraz europosłów, a naszymi gośćmi będą posłowie na Sejm RP oraz do ParlamentuEuropejskiego. Udział w konkursie można wziąć także w trakcie ostatniej debaty – szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie:www.informatorobywatelski.org w zakładce „o projekcie”. Materiały telewizyjne i prasowe biorące udział w konkursie znajdują się na stronie projektu: www.informatorobywatelski.org

Projekt ma na celu poszerzenie przestrzeni i poprawę mechanizmów aktywnej debaty publicznej na poziomie lokalnym i regionalnym w aglomeracji śląskiej (Zabrze, Gliwice, Ruda Śląska, Bytom i inne, okoliczne miasta) oraz aktywizację mieszkańców regionu w sprawach publicznych poprzez działania związane z szeroko rozumianą edukacją obywatelską i medialną (m.in. specjalistyczne szkolenia, debaty), a także poprzez działalność informacyjną o charakterze niezależnych mediów obywatelskich wykorzystujących zróżnicowane narzędzia komunikacyjne (Internet, prasa, telewizja).