Webinarium – edukacja cyfrowa w szkoleniu i kształceniu zawodowym

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w webinarium dla wnioskodawców programu Erasmus+ sektor VET KA2 dla edukacji cyfrowej. Webinarium zostało zorganizowane 15 września 2020 r. przez Fundację Rozwoju Systemów Edukacji, Narodową Agencję programu Erasmus+.

Konkurs został ogłoszony przez Komisję Europejską w odpowiedzi na wyzwania związane z pandemią COVID-19, która w znaczący sposób wpłynęła na trwające i planowane działania w ramach projektów programu Erasmus+, a sam konkurs ma za zadanie wspierać innowacje w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz zapewnić możliwości rozwoju osobistego, społeczno-edukacyjnego i zawodowego. Celem projektów jest przygotowanie systemów kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z niedawnym nieoczekiwanym przejściem na naukę przez internet i na odległość, w tym wspieranie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności cyfrowych i ochrona integracyjnego charakteru możliwości uczenia się.