Webinarium dla beneficjentów programu Erasmus+

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w webinarium dla organizacji zarządzających projektami współfinansowanych w ramach programu Erasmusa+ dotyczącego przygotowania i złożenia „Raportu końcowy VET KA2”. Webinarium zostało zorganizowane 17 września 2020 r. przez Fundację Rozwoju Systemów Edukacji, Narodową Agencję programu Erasmus+.

Fundacja ARTeria jest liderem projektu „Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” – międzynarodowego partnerstwa, którego celem jest stworzenie i przetestowanie nowego sposobu pracy trenerów i mentorów, którzy wspierają stażystów w nauce poprzez pracę w europejskich branżach kreatywnych i kulturalnych przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia, zwiększenia wydajności i zwiększenia konkurencyjności gospodarczej. Partnerstwo LEARN2CREATE – Materahub (Włochy), Rinova Limited (Wielka Brytania), Dimitra Education&Consulting (Grecja), Regionalna Rozvojova Agentura Senec-Pezinok (Słowacja), Innogate to Europe (Hiszpania) oraz Fundacja ARTeria – lider projektu – łączy trzy obszary: specjalistów w sektorze kultury i kreatywnym, instytucje szkoleniowe i edukacyjne oraz organizacje doświadczone w tworzeniu i rozwijaniu innowacyjnych metod uczenia się w miejscu pracy. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Zapraszamy także na stronę projektu oraz profil FB.