We are working to change rhythm… w Brukseli

Pzedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w forum członków sieci Culture Action Europe zorganizowanym pod hasłem „we are working to change rhythm”. W trakcie spotkania dyskutowaliśmy na temat kierunków rozwoju sieci i działań w perspektywnie najbliższych lat.

Fundacja ARTeria została członkiem międzynarodowej sieci Culture Action Europe na początku 2010 roku. To międzynarodowa organizacja (znana do 2007 roku jako European Forum of Art and Heritage) założona w 1992 roku. Od początku istnienia pełni funkcję swoistego adwokata sektora kultury, reprezentując go na poziomie europejskim aktywnie włączają się do współtworzenia polityki kulturalnej Unii Europejskiej. Poprzez usytuowanie biura w Brukseli, organizacja jest blisko miejsc w których zapadają najważniejsze decyzje, co aktywnie wykorzystuje poprzez prowadzenie lobbingu zarówno w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, jak i Radzie Unii Europejskiej na rzecz kultury.

Spotkanie odbędzie się w dniach 12, 13 i 14 marca 2015 roku.

Więcej na: www.cultureactioneurope.org