Warsztaty zrealizowane w lipcu w ramach projektu integracji organizacji pozarządowych woj. śląskiego

W ramach projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania” w miesiącu lipcu realizowaliśmy szkolenia oraz warsztaty wg ustalonego harmonogramu.

W dniach od 6 do 9 lipca 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju NGO dla Towarzystwa Miłośników Ustronia.
13-14 lipca 2009 r. miały miejsce szkolenia nt. źródeł pozyskiwania funduszy dla NGO dla Stowarzyszenia Ludowych Twórców Kultury z Olsztyna k/Częstochowy.
14-15 lipca 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju NGO dla Towarzystwa Miłośników Przyszowic.
28-29 lipca 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju NGO dla Towarzystwa Miłośników Ustronia.
30-31 lipca 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju NGO dla Stowarzyszenia Ludowych Twórców Kultury z Olsztyna k/Częstochowy.