Warsztaty zrealizowane w kwietniu w ramach projektu integracji organizacji pozarządowych woj. śląskiego

W ramach projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania” w miesiącu kwietniu realizowaliśmy następujące warsztaty wg ustalonego harmonogramu: 

W dniach od 1 do 4 kwietnia 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju dla Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Istebna”.

20-21 kwietnia 2009 r. miały miejsce warsztaty  na temat organizacji imprez dla Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Istebna”.

24-25 kwietnia 2009 r. zorganiozwane zostały warsztaty na temat organizacji imprez dla Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno.