Warsztaty strategiczne

W dniach 17-18 lipca 2013 r. oraz 22-23 sierpnia 2013 r. odbyły się w Fundacji ARTeria warsztaty strategiczne. W trakcie warsztatów osoby zaangażowane w prace Fundacji określiły czym dla nich jest działalność w Fundacji, przeprowadzono także analizę SWOT na obecnym poziomie rozwoju Fundacji. Mocne strony Fundacji to przede wszystkim: potencjał kadrowy, wyremontowane i wyposażone biuro, bardzo dobra lokalizacja biura w centrum miasta, doświadczenie w pozyskiwaniu środków, doświadczenie w realizacji projektów ze środków publicznych, silna pozycja w świecie artystycznym Śląska, a także zaangażowane osoby: zarząd, współpracownicy i wolontariusze. Jako słabe strony określono przede wszystkim brak systemowego finansowania Fundacji, a szczególnie niedostateczne środki na zatrudnienie personelu. Nie uległa zmianie misja Fundacji („porozumienie i współpraca między narodami i kulturami różnych państw realizowane poprzez działania edukacyjne i kulturowe”) oraz cel nadrzędny („zwiększenie aktywności, świadomości i umiejętności osób związanych szeroko z sektorem kultury, sztuki i NGO w zakresie efektywnej działalności i samorealizacji”). W trakcie warsztatów opracowano projekt nowej strategii Fundacji ARTeria. Zarząd Fundacji postanowił przedstawić najważniejsze założenia strategii szerszej grupie wolontariuszy oraz osobom zaangażowanym w prace ARTerii, które nie mogły wziąć udziału w warsztatach ze względu na okres wakacyjny. Finalna wersja Strategii zostanie przyjęta w trakcie najbliższego zebrania zarządu Fundacji.