Warsztaty – jaki jest archetyp Twojej organizacji/instytucji?

20 przedstawicieli organizacji i instytucji kultury. 9 archetypów. 5 godzin pracy warsztatowej…

W nawiązaniu do warsztatów przygotowanych przez dr Denise Stanley (Business Development Director z Collage Arts, Londyn) dla przedstawicieli organizacji tworzących European Cultural Learning Network i zrealizowanych w trakcie październikowego seminarium na Cyprze (więcej o tym tutaj)  zaprosiliśmy przedstawicieli organizacji i instytucji kultury do wzięcia udziału w badaniu-zabawie dotyczącym różnych archetypów organizacji kulturalnych.

Rezultaty tych warsztatów ujęte zostaną w prezentacji podsumowującej badanie realizowane przez Fundację ARTeria (w partnerstwie z organizacjami z 11 krajów UE) w celu stworzenia pierwszej europejskiej bazy wiedzy z zakresu edukacji zawodowej w dziedzinie przemysłów kultury oraz przemysłów kreatywnych w UE, a także – w kontekście regionalnym – bazy wiedzy na temat tej edukacji w województwie śląskim. Uczestnicy wykorzystają wiedzę pozyskaną w trakcie naszej warsztatowej zabawy w trakcie opracowywania nowych strategii rozwoju swoich organizacji i w bieżącym funkcjonowaniu swoich instytucji.

Warsztaty, 21 października 2014 r., poprowadziła Anna Ochmann, wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i cenne komentarze.