VX Designers – pierwsze “robocze” spotkanie

14 października 2020 r. odbyło się pierwsze „robocze” spotkanie związane z rozpoczęciem realizacji nowego projektu współfinansowanego w ramach programu Erasmus+ – VX Designers. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Fundacji ARTeria oraz Logopsycom, lidera projektu. LogoPsyCom to centrum innowacji edukacyjnych, w którym projektuje się i implementuje  alternatywne metody oraz narzędzia (także cyfrowe) przydatne w pracy szkół, centrów kształcenia i szkolenia zawodowego czy organizacji edukacyjnych.

W trakcie spotkanie omówiono najważniejsze zasady realizacji projektu, w tym obowiązki partnerów. Fundacja ARTeria jest m.in. koordynatorem przygotowania i opracowania pierwszego projektowego rezultatu – broszury „Exhibition and school guide”.

Więcej o projekcie tutaj. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.