„UJAWNIONY” na antenie Radia Kraków

Anna Ochmann opowiedziała o bohaterze przygotowywanej przez Fundację ARTeria książki „UJAWNIONY” w dwóch audycjach z cyklu „POTYCZKI Z HISTORIĄ” Jolanty Drużyńskiej na antenie Radia Kraków. Zapraszamy do posłuchania audycji przybliżających sylwetkę generała brygady Pawła Łaszkiewicza (pseudonim „Rawicz”) – posłuchaj.

Przygotowywane wydawnictwo pokazuje historię żołnierskiej drogi „Rawicza” od czasów jego edukacji (Korpus Kadetów, Szkoła Podchorążych Lotnictwa w Bydgoszczy), poprzez udział w Kampanii Wrześniowej, działalność konspiracyjną w trakcie okupacji niemieckiej, aresztowanie przez Rosjan i wywiezienie do obozu w Riazaniu, ucieczkę z tego obozu i 2000 kilometrów drogi powrotnej do Polski, aż po jego działalność – jako szefa wywiadu i kontrwywiadu oraz Inspektora Inspektoratu WiN Biała Podlaska (do momentu jego ujawnienia i przyjazdu do Zabrza).

Książka, pokazując losy człowieka, którego życie to właściwie gotowy scenariusz filmowy. Generał Paweł Łaszkiewicz, „Rawicz” – dla współczesnych – może być wyjątkową inspiracją, dowodem na to, że można i należy niezłomnie walczyć o wyznawane przez siebie ideały i przekonania.

Fundacji udało się pozyskać niezwykle ciekawy materiał ilustrujący wydawnictwo – nie tylko prywatne pamiątkowe fotografie i dokumenty bohatera książki, ale także kilkadziesiąt fotografii ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Biblioteki Jagiellońskiej czy Instytutu Pamięci Narodowej. Książka ukaże się już w czerwcu.

Partnerem projektu są:

Instytut Pamięci Narodowej

Biblioteka Jagiellońska

Fundacji udało sie uzyskać częściowe finansowanie projektu w ramach otwartego konkursu ofert Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych