UJAWNIONY do odebrania w siedzibie Fundacji ARTeria

Wszystkich zainteresowanych książką UJAWNIONY zapraszamy do siedziby Fundacji ARTeria w Zabrzu, przy ul. Wolności 311 (II piętro) po odbiór egzemplarza wydawnictwa (bezpłatnie – książka nie jest przeznaczona do sprzedaży).

Wydawcami książki są Fundacja ARTeria oraz VENOS STUDIO. Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a parterami w tym projekcie wydawniczym są: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Instytut Pamięci Narodowej oraz Biblioteka Jagiellońska. Książka powstała także dzięki zaangażowaniu szeregu osób prywatnych, wolontariuszy i przyjaciół Fundacji, sponsorów.

Ze wstępu do książki:

„W zasadzie najważniejsze jest życie. A jak już jest życie to najważniejsza jest wolność. A potem oddaje się życie za wolność. Wtedy już nie wiadomo co jest najważniejsze.” To motto z książki Marka Edelmana „Getto walczy” towarzyszyło mi, gdy słuchałam historii życia jednego z żołnierzy Rzeczypospolitej, gdy spotykałam w tej opowieści wyjątkowe postacie jego dowódców, żołnierzy, przyjaciół, znajomych… Gdy spisywałam jego losy w czasach naznaczonych wojną i walką o niepodległość Ojczyzny. Gdy słuchałam o wyborach, przy których często stawiane było pytanie ile warte są Wolność i Życie.
To nie jest książka historyczna – nie jestem historykiem, zresztą wiele wątków z tej opowieści trudno zweryfikować. To nie jest też dzieło literackie – nie jestem pisarzem. To spisana z potrzeby serca opowieść, której słuchałam przez kilka miesięcy 2009 oraz 2010 roku. Opowieść 96-letniego człowieka, który za wolność Ojczyzny był gotowy oddać życie. Człowieka o wielu „wcieleniach” – Pawła Łaszkiewicza. “Łucjana Paszkiewicza”, “Henryka Lewickiego”, „Mariana”, „Pawełka”, „Zbyszka”, „Rawicza”, „Ordona”… Mojego Dziadka.
Anna Ochmann
Wydawnictwo zostało przygotowane w oparciu o bardzo bogaty i ciekawy, a często także dotychczas niepublikowany, materiał ilustracyjny: prywatne pamiątkowe fotografie i dokumenty bohatera książki, kilkadziesiąt fotografii (ilustrujących przede wszystkim czasy przedwojenne oraz Kampanię Wrześniową) ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej (okres działalności „Rawicza” w Zrzeszeniu Wolności i Niezawisłość) oraz ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (pobyt Pawła Łaszkiewicza w obozach w Riazaniu – Diagilewie, w tym także niezwykle cenny portret „Rawicza” wykonany ołówkiem przez innego współwięźnia).
Od września zostanie zorganizowanych szereg spotkań „z historią Rawicza”, zarówno na Śląsku – m.in. w Zabrzu i Gliwicach, a także w Krakowie, Lublinie oraz Warszawie. O terminach i miejscach spotkań będziemy informowali na bieżąco na stronie Fundacji ARTeria.
Partnerem projektu są:

Instytut Pamięci Narodowej

Biblioteka Jagiellońska

Fundacji udało sie uzyskać częściowe finansowanie projektu w ramach otwartego konkursu ofert Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych