Udział przedstawicieli Fundacji w prezentacji programu: Międzynarodowe szkolenia dla operatorów kulturalnych

logo nck14 grudnia w pałacu w Radziejowicach, przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w prezentacji nowego projektu międzynarodowych szkoleń dla operatorów kulturalnych.
Rozpoczęcie, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z brukselską organizacją Marcel Hicter Fondation, programu jest zaplanowane na 2010 rok. Jego głównym celem będzie wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do zarządzania instytucją kultury, jak również pokazanie korzyści płynących z planowania strategicznego, Duży nacisk zostanie również położony na tworzenie sieci współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Dodatkowe moduły szkoleniowe zostały przewidziane także dla osób, które chciałyby zdobyć dodatkową wiedzę z zakresu funkcjonowania domów kultury oraz pogłębić kompetencje doradcze i consultingowe.

Jednym z elementów spotkania były warsztaty wprowadzające w tematykę przyszłych szkoleń, które poprowadzili: Jean-Pierre Deru (dyrektor Fundacji Marcela Hictera, koordynator projektu European Diploma In Cultural Project Management) oraz Milena Dragicevic-Sesic (ekspert ds. polityki kulturalnej i zarządzania Europejskiej Fundacji Kultury, Rady Europy, UNESCO, Fundacji Marcela Hictera, Pro Helvetia, British Council).
Szkolenia międzynarodowe prowadzone będą w 2010 roku w dwóch odsłonach:
  1. Szkolenie dla menedżerów kultury – dla osób, które pragną zdobyć kompetencje niezbędne do zarządzania instytucją kultury i planowania jej strategii rozwoju;
  2. Szkolenie dla konsultantów kulturalnych – dla osób, które pragną świadczyć usługi doradcze i konsultacje w zakresie zarządzania instytucją kultury, w szczególności działających przy lokalnych ośrodkach kultury.

Partnerami Narodowego Centrum Kultury w realizacji projektu jest Fundacja Marcel Hicter. Organizacja pozarządowa, która działa od 1980 roku w Brukseli, a jej głównym celem jest promocja i podnoszenie społecznej świadomości w zakresie demokracji kulturalnej w Belgii, Europie i w skali międzynarodowej m.in. poprzez tworzenie sieci współpracy kulturalnej, a także poprzez szkolenie profesjonalistów w zakresie zarządzania kulturą. Fundacja jest inicjatorem i realizatorem cyklu szkoleń „European Diploma In Cultural Project Managment”.