Udział przedstawicieli Fundacji w konferencji „Śląsk: czas na kobiety aktywne i przedsiębiorcze”

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w debacie mającej na celu promocję skutecznych instrumentów wsparcia oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących zapewnienie kobietom równych szans na rynku pracy, a także przeciwdziałaniu dyskryminacji. Sesje panelowe dotyczyły kluczowych wyzwań w kontekście aktualnej diagnozy społecznej i sytuacji na rynku pracy, fakultatywne warsztaty poświęcone były praktycznym aspektom życia zawodowego kobiet, podnoszeniu ich kompetencji, a także formom pobudzania aktywności zawodowej. Konferencja „Śląsk: czas na kobiety aktywne i przedsiębiorcze” było forum współdziałania organizacji i środowisk kobiecych na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym, rodzinnym, kulturalnym, społecznym.

W spotkaniu, organizowanym 11 grudnia 2009 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wzięły udział między innymi: prof. Magdalena Środa (Uniwersytet Warszawski), prof. Kazimiera Wódz oraz dr Jolanta Klimczak-Ziółek (Uniwersytet Śląski), a także dr Małgorzata Tkacz-Janik (Grupa Inicjatyw Genderowych, GIGa Śląsk).
Szczególnie interesujące w kontekście dynamicznie rozwijającej się działalności Fundacji ARTeria były warsztaty „Praca z pasją. Jak utrzymać się pracując w organizacji pozarządowej” prowadzone przez Monikę Sobańską. W Polsce pracuje w organizacjach pozarządowych już ponad 200 tys. osób, realizując ważne społecznie cele i pomagając innym.