Udział ARTerii w pracach międzynarodowych sieci

Zarząd Fundacji ARTeria, na spotkaniu 10 stycznia 2020 r., podjął decyzję o rezygnacji z dalszego uczestnictwa w pracach sieci River//Cities Network. Natomiast w najbliższych miesiącach będziemy rozwijać nasze działania w ramach sieci Culture Action Europe – europejskiej sieci zajmującej się wspieraniem i lobowaniem na rzecz wzmocnieniu roli kultury w Unii Europejskiej. Głównym celem CAE jest wpływanie na kształt polityki europejskiej w celu zapewnienia lepszego dostępu do kultury dla wszystkich mieszkańców Europy, m.in. poprzez analizę polityk kulturalnych, promowanie wymiany informacji i opinii, tworzenia wspólnych stanowisk na poziomie europejskim, organizowania spotkań i konferencji, reprezentowanie sektora kultury na poziomie europejskim. Fundacja ARTeria jest członkiem sieci od 2010 roku (jako jedyna polska organizacja pozarządowa – oprócz nas w działania CAE są zaangażowane trzy duże instytucje kultury z Polski: Instytut Kultury  Miejskiej i Nadbałtyckie Centrum Kultury z Gdańska oraz Międzynarodowe Centrum Kultury z Krakowa). Więcej o działaniach sieci tutaj.