Tydzień szkoleniowy w Ostende (Belgia) w ramach projektu I_IMPROVED

Pięć intensywnych dni (16-20 marca 2019 r.) spędzili w Ostendzie (Belgia) Izabela Piotrwowska-Grosse (wiceprezydent ARTerii) oraz Robert Grosse – przedstawiciele Fundacji ARTeria (członka R//C Platform). Spotkanie w Belgii było kolejnym działaniem prowadzonym w ramach międzynarodowego projektu „I_IMPROVED (Innovative, Informal Methodologies for Practival, River-Oriented and Versatile Education)”, współfinansowanego w ramach programu Erasmus+. Gospodarzem spotkania było miasto Ostenda, a z jego ramienia Kris Lambert Library. Całość wydarzenia, poprzez szereg działań edukacyjnych i dydaktycznych, dotyczyła z jednej strony edukacji pozaformalnej z drugiej – tematu demencji, szczególnie demencji dotykającej młodych ludzi. Miasto Ostende chce być przyjazne osobom dotkniętych ta chorobą, chce wspierać zarówno osoby cierpiące, jak i ich opiekunów. Co może zrobić biblioteka w Ostende w tym zakresie? Jakie powinna podejmować działania aby osiągnąć ten cel? Podczas spotkań rozmawialiśmy m.in. o tym jak muzyka wyzwala wspomnienia i emocje, jak pomóc osobom z demencją, jak z nimi rozmawiać, jak pracować z ich rodzinami. Ważnym punktem, podsumowującym niejako czas spędzony w Ostendzie, była wizyta w Bruges, podczas której odwiedziliśmy Fundację FOTON, która prowadzi szereg działań związanych z opieką nad osobami z demencją oraz ich opiekunami. Tydzień szkoleniowy w Ostendzie było czasem przede wszystkim pozaformalnej edukacji, inspiracją do podejmowania szeregu wyzwań – zarówno tych bardzo osobistych, polegających na ciągłym nieformalnym uczeniu się jak i działań mających na celu szersze postrzegania tego tematu w działaniach odejmowanych także w Polsce, przez Fundacją ARTeria.