Tydzień szkoleniowy I_IMPROVED w Gdańsku

Wenancjusz Ochmann, jako reprezentant R//C (której Fundacja ARTeria jest członkiem, a także członek Zarządu R//C z ramienia naszej organizacji) wziął udział w tygodniu szkoleniowym zorganizowanym przez Magdaleną Zakrzewską–Dudą z nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku (także organizacji członkowskiej R//C) w ramach projektu „I_IMPORVED (Innovative, Informal Methodologies for Practival, River-Oriented and Versatile Education). Tym razem R//C gościło partnerska organizację – SPO – z Wiednia. Koncepcja spotkania była związana przede wszystkim z problemem angażowania społeczności lokalnych w działania kulturalne, tworzenia zróżnicowanych format tych działań, także z wykorzystaniem ‘storytelling’‘storycollecting’ (kilka inspiracji tutaj, tutajtutaj).

Inspiracją do spotkania były m.in. słowa Mitcha Ditkoffa: „If you are committed to delivering a meaningful, memorable message to another human being, the burning question you need to be asking is this: ‘How can I cut through all of the background noise so my message can be heard and remembered?’ Fear not. It’s possible. According to neuroscientists, psychologists, theologians, sociologists, advertisers, linguists, and marketers, the answer is a simple one: storytelling.”

Uczestnicy spotkania zwiedzili m.in. Muzeum Sopotu, gdzie spotkali się z artystką Iwoną Zając (poznali m.in. jej projekt – „Stocznia w eterze”), wzięli udział z zwiedzaniu Stoczni Gdańskiej w ramach działania „Stocznia jest kobietą”, spotkali się z reprezentantami stowarzyszenia „Opowiadacze historii” poznając ich metody pracy także w ramach akcji „Historia jednego zdjęcia”.

Spotkanie zostały zorganizowane w dniach 9-13 marca 2019 r.