Tu odprowadzam wzrokiem słońce_Here I watch the sun set

Prezentacja projektu artystycznego „Tu odprowadzam wzrokiem słońce_Here I watch the sun set” Anny Ochmann, prezeski Fundacji ARTeria, zrealizowanego w ramach stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w 2017 roku.

Rezultatem projektu było powstanie sześciu prac (84 cm x 125 cm, technika własna) stanowiących z jednej strony całość, z drugiej poruszających różne aspekty „graniczności” i będących zamkniętymi, niezależnymi obrazami. „W swojej pracy od początku poszukiwałam granic i momentów granicznych, zarówno tych widzialnych podziałów, jak i niewidzialnych ograniczeń, które mają realny wpływ na nasze codzienne życie. Takimi granicami pozostają wciąż chociażby narracje wokół II wojny światowej i przesiedleń (repatriacji, deportacji, migracji – wciąż żywe w Polsce, ale także w innych krajach postsowieckich), także narracje wokół transformacji ustrojowej (likwidacji PGR-ów czy zamykania kopalń), emigracji ekonomicznej, która w latach 80-tych stała się doświadczeniem szczególnie powszechnym dla mieszkańców ówczesnego województwa katowickiego (ale jest także doświadczeniem mieszkańców innych regionów i państw), wreszcie narracje związane z zamykaniem się w tak czy inaczej definiowanych tożsamościach (narodowych, społecznych, itp.). Takie granice czy to ustalane „odgórnie” czy tworzone w ramach naszych społecznych podziałów i wyobrażeń mają faktyczny wpływ na nasze życie. (…) Każda z prac odnosi się bezpośrednio do opowieści spisanych w trakcie realizowanych przeze mnie – na potrzeby projektu – wywiadów, a intymne historie lub bardziej uniwersalne refleksje moich rozmówców stały się inspiracjami do finalnego wyboru konkretnych sześciu momentów/zdarzeń granicznych, a następnie praca nad nimi została podparta rozbudowanymi poszukiwaniami miejsc [w Mikulczycach – obecnie dzielnicy Zabrza] przywołanych w tych opowieściach”

Koncepcja i scenariusz prezentacji: Anna Ochmann

Muzyka: Wenancjusz Ochmann

Animacja i realizacja prezentacji: Dariusz Bieniek OTOFOTO

link do prezentacji – tutaj.

 

English:

The presentation of the artistic project by Anna Ochmann titled „Tu odprowadzam wzrokiem słońce_Here I watch the sun set”. It’s six paintings (83×125 cm) dedicated of the concept and searching of the definitions/meanings of the different boundaries. The questions (which were the basement of this project) were: Does experiencing physical boundaries/endings of certain events shape our minds and imagination or are physical boundaries/endings just materialised products of imagination? To what degree creating the sense of (in)dependence is a relational phenomenon and outlining (in)dependence boundaries a process that takes place in social, cultural and political reality? How do (in)visible boundaries necessitate the negotiation and transgression of the line between the private and the public? How does „great history” and institutional mechanisms, relations or social norms contribute to the (im)possibility of individual choice? One source of inspiration for the project was Mikulczyce – today a district of Zabrze (Poland), in the past called Naculchsicz, Mikultschütz, Miculczicz, Mikulczycz, Klausberg… Another source was what is elusive, forgotten, existing only in vestigial form, gradually changing its meaning. Lines, planes and signs joining up or dividing in unexpected places …Also maps I tried to refill with stories of the most important figures… people’s stories. The stories told by Barbara Malinowska, Danuta Sośnierz-Imielska, Gigi Guizzo, Aneta Guleva, Unnati Dasgupta, Andrzej Chodawski, Wenancjusz Ochmanna, Vincenzo Pellegriniego (THANK YOU VERY MUCH!) In the project it was also used the maps from Muzeum Górnictwa Węglowego in Zabrze, drawing from the book „Letzter Lorbeer” by Georg Gunter, OpenStreetMap and some quotations from: Rudolf Kostorz „Z dawnych dziejów Mikulczyc”, Jan Kochanowski „Deportacja zwana repatriacją. Jak odbywało się przesiedlenie ludności polskiej”, Adrian Hadasz „Czym były PGR-y. PRL-owskie sowchozy i kołchozy, ekonomiczna katastrofa”, Józef Krzyk „Druga wielka emigracja” and: wikipedia, www.mfiles.pl, www.mikulczyce-mikultschutz-klausberg.blogspot.com, www.bytomski.pl.

Concept and scenario: Anna Ochmann / ann.ochmann@gmail.com

Music: Wenancjusz Ochmann Animation: Dariusz Bieniek OTOFOTO

Translation: Łukasz Kansy

This project was supported with a grant of the Marshal of the Silesian Province for culture.

Link to the presenatation – here.