Trzeci rok muzycznych zabaw

Już trzeci rok z rzędu Fundacja ARTeria wraz z parterem – Prywatną Szkołą Muzyczną VENOS STUDIO zapraszała dzieci z najbiedniejszych zabrzańskich rodzin na darmowe, unikalne zajęcia z rytmiki połączone z elementami plastyki. Ogromne zainteresowanie naszym projektem w dwóch poprzednich latach spowodowało, iż w tym roku spotykaliśmy się w licznych grupach zarówno w trakcie „roku szkolnego”, jak i w czasie wakacji – udało nam się zorganizować aż 4 edycje wakacyjnych warsztatów.

Ogromne podziękowania składamy wyjątkowym, zaangażowanym w nasz projekt pedagogom z VENOS STUDIO, a szczególnie właścicielowi i dyrektorowi szkoły – Wenancjuszowi Ochmannowi, za współpracę, organizację, przeprowadzenie zajęć, a także za udostępnienie sal i sprzętu. Bez ich zaangażowania nie bylibyśmy w stanie kontynuować realizacji tego – cieszącego się ogromną popularnością i ważnego – projektu. Współpracę z VENOS STUDIO oceniamy bardzo wysoko – warty szczególnego podkreślenia jest społecznych charakter zaangażowania firmy.
Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu kulturowemu uczestników – dzieci z najbiedniejszych zabrzańskich rodzin, które na co dzień nie uczestniczą w jakichkolwiek formach zajęć muzycznych. Poprzez muzykę i ruch (rytmika) prowadziliśmy swoiste działania animacyjne, które nie tylko miały być dla uczestników dobrą zabawą, miały także pomóc im wyjść z subkulturowego getta, w którym się często znajdują. Dzieci są grupą najbardziej zagrożoną zjawiskami ubóstwa i wykluczenia, szczególnie ze względu na problem dziedziczenia ubóstwa, ale także ze względu na brak atrakcyjnej oferty edukacyjnej skierowanej do osób z rodzin zagrożonych marginalizacją, brak dostępu do kultury czy sztuki w tych środowiskach.
Zajęcia realizowaliśmy przez cały 2010 rok.
Niestety w związku ze zmianami w strategicznych polach aktywności Fundacji ARTeria, a także ze względu na brak możliwości kontynuowania projektu z przyczyn finansowych w 2011 roku z przykrością informujemy, iż od stycznia 2011 roku musimy zawiesić realizację zajęć.