TransparencyCamp Polska z udziałem Fundacji ARTeria

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w konferencji TransparencyCamp Polska, zorganizowanej 18 listopada 2010 r. w Warszawie. Tematyka konferencji była szczególnie ważna, dotyczyła bowiem przejrzystości sfery publicznej, dostępu obywateli do wiedzy na temat przyczyn, mechanizmów podejmowania określonych działań czy sposobu wydatkowania środków publicznych przez instytucje rządowe i samorządowe.

Transparency oznacza przejrzystość! Informacja publiczna jest podstawą przejrzystości, umożliwia rozliczalność instytucji publicznych zarówno wewnetrzną jak i społeczną. Z pojęciem przejrzystości wiąże się również jawność, odpowiedzialność i rozliczalność władz – podstawy demokratycznego państwa. Przejrzystość to również sposób, w jaki dane publiczne są prezentowane i przekazywane szerokiemu gronu odbiorców – nie liczy się tylko fakt ich udostępniania, ale również możliwość wykorzystania ich dla celów usprawnienia działań państwa i podniesienie, jakości życia publicznego.

Program konferencji obejmuje szereg prezentacji i dyskusji, między innymi: „Elektroniczna dostępność IP w Polsce” – Piotr Waglowski (VaGla), „Co to jest API i jak to wykorzystać?” – Wiktor Schmidt (Netguru), „Słowackie watchdogi w pracy z bazami danych” – Eva Vozarová (Alliancia Fair Play), „Otwarta informatyzacja administracji – sposób na efektywną metodę powtórnego przetwarzania i publikacji dokumentów urzędowych oraz ochrony danych osobowych” – Michał Woźniak (Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania), „Wizualizacje danych dla potrzeb rzecznictwa”John Emerson, „Granice prywatności przy dostępie do informacji publicznej. Spojrzenie w przyszłość” – Wojciech Wiewiórowski  (GIODO), „Jawność finansowania polityki – dostęp do dokumentów źródłowych” – Adam Sawicki (Program Przeciw Korupcji, Fundacja Batorego), „Sejmometr.pl” – Daniel Macyszyn i Jakub Górnicki czy „Mamprawowiedziec.pl” – Róża Rzeplińska, (Stowarzyszenie 61). Kuba Wygnański zaprezentował portal mojapolis.pl, a gośćmi specjalnymi konferencji byli: Richard Stirling z Data.gov.uk oraz Daniele B. Silva z Esfera Brasil.

W spotkaniu wzięło udział 150 przedstawicieli NGO, administracji oraz biznesu, a także niemal 20 prelegentówz Polski i ze świata. Konferencja odbyła się w salach Kina Wisła przy Placu Wilsona 2 w Warszawie.

Więcej na: www.transparencycamp.pl/