Training week z polskimi artystami w Materze

W dniach 12-16 lutego 2018 r. trójka przedstawicieli sektora kultury i kreatywnego z Polski (Marta Czuba, Sebastian Sokołowski oraz Robert Grosse),wspólnie z uczestnikami z sześciu krajów Unii Europejskiej uczestniczyło w tygodniu szkoleniowym zrealizowanym w ramach projektu ArtENprise (Supporting Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial Skills/Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości artystów i organizacji kulturalnych).

‘Training week’ odbył się magicznej Materze we Włoszech, mieście, w którym domy i kościoły są wykute w skale, a podziemne cysterny na wody i piękne XI-XIII wieczne freski świadczą o bogatej historii miasta. Leonie Sloots reprezentująca naszego partnera z Wielkiej Brytanii (Inova Consultancy) poprowadziła warsztaty wprowadzające i integrujące uczestników w formacie World Cafè. Kyriakos Lingas  (Militos, Grecja) przedstawił platformę, która jest jednym z elementów projektu, a Eduardo Riol (Granada Municipality)  poprowadził warsztaty na temat marketingu.

Isabel Contreras (Granada Chamber of Commerce) zaprosiła na praktyczne ćwiczenia z finansów dla artystów, natomiast Wenancjusz Ochmannz ARTerii poprowadził warsztaty z zarządzania czasem i planowania. Z kolei Gabriella Antezza – reprezentująca naszych gospodarzy  z MATERA HUB – zaprosiła uczestników do projektowania ich działań z użyciem “creative project canvas”. Sesje warsztatowe zamknął Janos Keresnyei z KIKK (Węgry) wykładem i ćwiczeniami z praw autorskich.

ArtENprise (Supporting Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial Skills/Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości artystów i organizacji kulturalnych) jest międzynarodowym partnerstwem koordynowanym przez Izbę Handlową w Granadzie, współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Partnerami projektu są organizacje z Grecji, Węgier, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, a z Polski – Fundacja ARTeria.

Zadaniem projektu jest wspieranie artystów, osób i organizacji związanych z sektorem kreatywnym w rozwoju i doskonaleniu ich umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz tych kompetencji, dzięki którym praktyka artystyczna i działalność o charakterze twórczym mogą stać się zajęciem bardziej satysfakcjonującym finansowo. Wsparcie takie obejmuje również działania mentorów oraz innych artystów/pracowników sektora kreatywnego z krajów partnerskich, których zadaniem będzie dzielenie się najlepszymi praktykami i rozwiązaniami.

Więcej: www.artenprise.eu