Training week z ARTerią w Londynie

Anna Ochmnn reprezentowała Fundację ARTeria w kolejnym etapie projektu “Talent Matching: Vocational mentoring for IVETs in Europe’s creative and cultural industries” – spotkaniu szkoleniowym, które miało na celu podsumowanie badania realizowanego w krajach partnerów projektu oraz, na tej podstawie, wypracowanie wstępnej wersji materiałów szkoleniowych dla mentorów pracujących w sektorze kultury i kreatywnym. Międzynarodowy zespół ekspertów pracował przez pięć w dniach 3-7 kwietnia 2017 r. w Londynie. Organizatorem tego tygodnia byli nasi partnerzy z Wielkiej Brytanii (Colage Arts oraz Rinova), całość poprowadziła dr Denise Stanley oraz Trevor Burgees, a w części spotkań uczestniczyli  także studenci uniwersytetu Northampton.

Talent Matching Europe to międzynarodowe partnerstwo, którego celem jest wsparcie młodych, utalentowanych ludzi w ich rozwoju zawodowym w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Partnerzy projektu: Collage Arts oraz RINOVA (Wielka Brytania), Mulab (Włochy), Prostor Plus (Chorwacja), CEPS Projectes Socials (Hiszpania), EASP – Youth Association for Social Action, Education and Prevention (Macedonia) oraz z Polski – Fundacja ARTeria koncentrują się na wypracowaniu strategii i narzędzi pomocnych dla rozwoju zawodowego mentorów pracujących zarówno z utalentowaną młodzieżą, jak i z firmami czy instytucjami z sektora kultury i przemysłów kreatywnych oraz instytucjami szkoleniowymi i rynku pracy. Zakres działań projektowych obejmuje m.in.: badanie roli, kwalifikacji oraz umiejętności mentorów zawodowych niezbędnych do pracy w przemysłach kultury i przemysłach kreatywnych, ocenę potrzeb szkoleniowych także pod kątem trendów zatrudnieniowych w tych sektorach, wypracowanie nowych programów kształcenia dla doradców w tym zakresie, stworzenie międzynarodowej platform wymiany wiedzy oraz współpracy, a także organizację wyjazdów szkoleniowych dla trenerów.
Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.