TME – Vocational Mentoring for IVET in Europe’s Creative Industries. Spotkanie w Londynie

4 i 5 lutego 2016 roku w Londynie odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu Talent Matching – Vocational Mentoring for IVET in Europe’s Creative Industries, w którym ze strony Fundacji ARTeria wzięli udział Anna Ochmann i Wenancjusz Ochmann. Po krótkiej prezentacji wszystkich partnerów, w części merytorycznej spotkania omówiliśmy zakres projektu i podział zadań, a także zakres pracy wszystkich partnerów w ramach pierwszego etapu projektu – części badawczej.

Talent Matching Europe to projekt, którego celem jest wsparcie młodych, utalentowanych ludzi w ich rozwoju zawodowym w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Partnerzy projektu: Collage Arts oraz RINOVA (Wielka Brytania), Mulab (Włochy), Prostor Plus (Chorwacja), CEPS Projectes Socials (Hiszpania), CESOR (Macedonia) oraz z Polski – Fundacja ARTeria koncentrują się na wypracowaniu strategii i narzędzi pomocnych dla rozwoju zawodowego mentorów pracujących zarówno z utalentowaną młodzieżą, jak i z firmami czy instytucjami z sektora kultury i przemysłów kreatywnych oraz instytucjami szkoleniowymi i rynku pracy. Zakres działań projektowych obejmuje m.in.: badanie roli, kwalifikacji oraz umiejętności mentorów zawodowych niezbędnych do pracy w przemysłach kultury i przemysłach kreatywnych, ocenę potrzeb szkoleniowych także pod kątem trendów zatrudnieniowych w tych sektorach, wypracowanie nowych programów kształcenia dla doradców w tym zakresie, stworzenie międzynarodowej platform wymiany wiedzy oraz współpracy, a także organizację wyjazdów szkoleniowych dla trenerów. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.