„The time is now!” – przedstawiciele Fundacji ARTeria na konferencji Culture Action Europe w Brukseli

W dniach 7 – 9 października 2010 roku w Brukseli odbyła się konferencja zorganizowana przez międzynarodową platformę organizacji działających w szeroko rozumianej kulturze –  Culture Action Europe, której Fundacja ARTeria jest także członkiem. Było to spotkanie podmiotów reprezentujących sektor kultury, społeczeństwo obywatelskie, także ekspertów i twórców, osób zajmujących się polityką kulturalną. Tematyka tegorocznej konferencji dotyczyła zagadnień istotnych dla życia kulturalnego w Europie obecnie (w czasie kryzysu, zmniejszania środków na kulturę oraz nowych wyzwań stojących przez sektorem), a uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytania jak podejmowane teraz decyzje i wybory w zakresie geopolityki kulturalnej wpłyną na krajobraz kulturalny Unii Europejskiej w przyszłości.

Program konferencji zakładał przede wszystkim dyskusje, debaty i warsztaty z udziałem zaproszonych gości, delegatów oraz szerokiej publiczności. Niektóre z pytań, na które uczestnicy październikowego spotkania starali się znaleźć odpowiedź to: Jaką rolę powinna i może odgrywać kultura i sztuka w dalszym rozwoju demokracji europejskiej? Czy ten sektor jest zdolny do podjęcia tak wielkiej odpowiedzialności? Jakie programy i inicjatywy mogłaby zwiększyć zrozumienie przez polityków roli kultury np. w procesie dialogu międzykulturowego?

Szczególnie ciekawe były dwie debaty, które wywowały żywą reakcję i interesującą dyskusję uczestników konferencji: pierwsza prowadzona przez Chrisa Torcha, wiceprezydenta Culture Action Europe i jednocześnie dyrektora Intercult(Szwecja)  z udziałem Mimy Simic (pisarki, dziennikarki z Chorwacji), Birgitty Englin (dyrektor Riksteatern ze Szwecji) i Dana Leightona (DEMOS z Wielkiej Brytanii) oraz druga moderowana przez Ilonę Kish (sekretarza generalnego CAE) z udziałem Jana Goossensa (dyrektora Royal Flemish Theatre) oraz Isabelle Durant (Green Group z Belgii). Calość konferencji tradycyjnie obserwował i komentował Goran Steranowski, macedoński pisarz i dramaturg, mieszkający obecnie w Wielkiej Brytanii. Niezwykle ciekawa była także „prowokacja” w wykonaniu Randy Cohena, wiceprezesa Americans for the Arts, przedstawiająca persktywę postrzegania kultury w szerszym niż europejski aspekcie.

W drugim dniu konferencji członkowie Culture Action Europe pracowali w formie warsztatów, podzielonych na trzy główne tematy: pierwszy „Imagining the future”, drugi „Enhancing cultural sharing” oraz trzeci „Involving culture in regional development”. W trakcie konferencji odbyło się także walne zebranie członków Culture Action Europe, przedstwiono plan parcy na rok 2011 organizacji, przyjeto sprawozdanie oraz zaakceptowano budżet za rok 2009, a także odbyły się wybory do Executive Committee (nowymi czlonkami Komitetu zostali: Isabelle Battioni z Associations des Centres Cultureles de Rencontre z Francji, Simone Dudt z European Music Council z Niemiec, Lissa Kinnaer z Reseau des Arts a Bruxelles z belgii oraz Henrik Zipsane z The Nordic Centre for Heritage Learning ze Szwecji).

Bardzo ważnym aspektem udziału przedstawicieli ARTerii w tym spotkaniu były spotkania nieformalne, a także powstanie szeregu ciekwych i inspirujących pomysłów projektowych oraz możliwości współpracy międzynarodowej.

Więcej informacji na stronie konferencji: www.cultureactioneuropeconference.eu.