The Teaching Artist as Cultural Learning Entrepreneur: An Introductory Conceptualization – artykuł nt. projektu ECLN

Zapraszamy do lektury artykułu „The Teaching Artist as Cultural Learning
Entrepreneur: An Introductory Conceptualization”
na temat projektu, którego współrealizatorem jest Fundacja ARTeria – European Cultural Learning Network. Artykuł ukazał się w prestiżowym „Teaching Artist Journal” w marcu 2015 roku (do pobrania tutaj, wersja w języku angielskim) i dotyczy pierwszych etapów realizacji naszych projektowych działań, a jego autorką jest dr Tatiana Chemi (Associate Professor, Department of Learning and Philosophy, Aalborg University, Dania), którą mieliśmy przyjemność gościć w trakcie seminarium zorganizowanego przez Fundację ARTeria we wrześniu 2013 roku w Zabrzu.

European Cultural Learning Network to projekt, w ramach którego analizujemy i pilotujemy nowe sposoby wspierania osób oraz organizacji związanych z europejską edukacją kulturalną, działając na rzecz wzmocnienia ich statusu oraz integracji, a także chcemy wspierać działania związane z edukacją zawodową w tym sektorze. Projekt jest realizowany etapami:

  • badanie sektora edukacji kulturalnej w kraju każdego z partnerów projektu
  • lokalizację oraz identyfikację nowych organizacji i interesariuszy w sektorze edukacji kulturalnej
  • rozwój programów szkolenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do aktualnych potrzeb
  • ewaluację i doskonalenie powstałych programów z myślą o ich zastosowaniu dla całego sektora edukacji kulturalnej
  • rozpoznanie nowych możliwości zdobywania certyfikatów i kwalifikacji zawodowych
  • promowanie, sieciowanie i dostarczanie informacji dla sektora edukacji kulturalnej za pomocą multimedialnej platformy internetowej – Obserwatorium
  • badanie potrzeby i możliwości stworzenia nowego stowarzyszenia dla osób zawodowo związanych z edukacją kulturalną – European Association for Cultural Learning (EACL).

 

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.