The Partnership for Creative Apprenticeships – ramy metodologiczne (raport i infografika)

W ramach realizacji projektu „The Partnership for Creative Apprenticeships” (P4CA) wspólnie z naszymi partnerami z Wielkiej Brytanii, Włoch, Słowacji, Macedonii oraz Węgier pracowaliśmy nad opracowaniem ram metodologicznych w celu zdefiniowania nowych modeli wspierania realizacji wysokiej jakości i skutecznych praktyk zawodowych oraz staży w sektorze kreatywnym i kulturalnym, a także nad zdefiniowaniem kompetencji i umiejętności opiekunów takich praktyk oraz trenerów w firmach realizujących ten typ wsparcia. Efektem tej kilkumiesięcznej pracy (w tym wywiadów i analiz dobrych praktyk) jest raport obejmujący najważniejsze wskazania wszystkich krajów konsorcjum projektowego (dostępny tutaj), z kolei podsumowanie najważniejszych ustaleń z Polski przedstawiliśmy na infografice – dostępnej tutaj.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Zapraszamy na stronę projektu oraz projektowy profil FB.