The future objectives for EU-funded reserach and innovation – badanie z ARTerią

W lipcu 2019 Fundacja ARTeria wzięła udział w kolejnym badaniu (konsultacjach on-line) zorganizowanym przez Komisję Europejską. „The future objectives for EU-funded reserach and innovation”.  Badanie dotyczyło najważniejszych wyzwań stojących przed nauką i innowacjami w Europie, szczególnie tymi finansowanymi prze Unię Europejską w nowym okresie w programie „Horyzont Europa” w okresie 2021-2027 .

Zespół naszej organizacji posiada doświadczenie związane z realizacją projektów w ramach programu Horyzont 2020 i bazując na tym staraliśmy się podzielić swoimi doświadczeniami. Zebrane odpowiedzi pomogą określić najważniejsze czynniki, strategiczne priorytety, misje i partnerstwa nowego programu.