Technologie dla kultury. Jak promować kulturę korzystając z technologii? – webinarium z udziałem ARTerii

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w webinarium „Technologie dla kultury. Jak promować kulturę korzystając z technologii?” zorganizowanym przez Creative Europe Desk Polska 16 czerwca 2020 r. Było to jedno ze spotkań z cyklu „Priorytety współpracy europejskiej”, adresowanych do przedstawicieli sektora kultury, którego celem jest podniesienie kompetencji i poszerzenie wiedzy potencjalnych wnioskodawców, dotyczącej priorytetów komponentu Kultura w programie Kreatywna Europa.

Promowanie działań kulturalnych z wykorzystaniem narzędzi internetowych staje się coraz ważniejszym i powszechniejszym sposobem dotarcia do potencjalnych odbiorców, poszukiwania nowych kanałów komunikacji działań kulturalnych oraz działań instytucji kultury czy „kulturalnych” NGO-sów.

Wykład poprowadziła Aleksandra Janus – antropolożka, badaczka, członkini zarządu Centrum Cyfrowego i kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury, kuratorka i współautorka projektu „Laboratorium muzeum’, kuratorka programu „Ćwiczenie nowoczesności”, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Interesuje ją społeczna rola instytucji kultury oraz ich relacje z odbiorcami, prowadzi badania publiczności instytucji kultury, specjalizuje się w badaniu doświadczenia zwiedzających w muzeach, współpracuje z instytucjami poszukującymi efektywnych sposobów angażowania publiczności.