Talent Matching Europe w Rzymie – spotkanie partnerów

Kolejne, przedostatnie już, spotkanie partnerów projektu Talent Matching – Vocational Mentoring for IVET in Europe’s Creative Industries odbyło się w dniach 8-9 marca 2018 r. w Rzymie (Włochy) a naszym gospodarzem był nasz włoski parter – MULAB.

Fundację ARTeria reprezentowali: Anna Ochmann, prezeska organizacji, a także Wenancjusz Ochmann, który prowadzi w projekcie sesje mentorskie oraz testowe szkolenia.

Talent Matching Europe to międzynarodowe partnerstwo, którego celem jest wsparcie młodych, utalentowanych ludzi w ich rozwoju zawodowym w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Partnerzy projektu: Collage Arts oraz RINOVA (Wielka Brytania), Mulab (Włochy), Prostor Plus (Chorwacja), CEPS Projectes Socials (Hiszpania), EASP – Youth Association for Social Action, Education and Prevention (Macedonia) oraz z Polski – Fundacja ARTeria koncentrują się na wypracowaniu strategii i narzędzi pomocnych dla rozwoju zawodowego mentorów pracujących zarówno z utalentowaną młodzieżą, jak i z firmami czy instytucjami z sektora kultury i przemysłów kreatywnych oraz instytucjami szkoleniowymi i rynku pracy. Zakres działań projektowych obejmuje m.in.: badanie roli, kwalifikacji oraz umiejętności mentorów zawodowych niezbędnych do pracy w przemysłach kultury i kreatywnych, ocenę potrzeb szkoleniowych pod kątem trendów zatrudnieniowych w tych sektorach, wypracowanie nowych programów kształcenia. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Więcej: www.talentmatchingeurope.com