Talent Matching Europe – ramy kompetencji i profil zawodowy mentora i nie tylko…

Jednym z rezultatów realizacji projektu Talent Matching Europe są materiały dla mentorów, a także ramy kompetencji i profile zawodowe mentorów działających w sektorze kultury i kreatywnym opracowane przez partnerów projektu. Zapraszamy do zapoznania się z tymi dokumentami w języku polskim: Narzędzia diagnozy umiejętności, TME profil zawodowy mentoraTME ramy kompetencji mentora.

Talent Matching Europe: Vocational Mentoring for I-VET in Europe’s Creative Industries to międzynarodowe partnerstwo, którego celem jest wsparcie młodych, utalentowanych ludzi w ich rozwoju zawodowym w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Partnerzy projektu: Collage Arts oraz RINOVA (Wielka Brytania), Mulab (Włochy), Prostor Plus (Chorwacja), CEPS Projectes Socials (Hiszpania), EASP – Youth Association for Social Action, Education and Prevention (Macedonia) oraz z Polski – Fundacja ARTeria koncentrują się na wypracowaniu strategii i narzędzi pomocnych dla rozwoju zawodowego mentorów pracujących zarówno z utalentowaną młodzieżą, jak i z firmami czy instytucjami z sektora kultury i przemysłów kreatywnych oraz instytucjami szkoleniowymi i rynku pracy. Zakres działań projektowych obejmuje m.in.: badanie roli, kwalifikacji oraz umiejętności mentorów zawodowych niezbędnych do pracy w przemysłach kultury i kreatywnych, ocenę potrzeb szkoleniowych pod kątem trendów zatrudnieniowych w tych sektorach, wypracowanie nowych programów kształcenia. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Więcej: www.talentmatchingeurope.com