Talent Matching Europe – podręcznik dla mentorów

Jednym z rezultatów projektu Talent Matching Europe jest opracowanie przez konsorcjum projektowe podręcznika dla mentorów w sektorze kultury i kreatywnym. Zapraszamy do zapoznania się z całym dokumentem w wersji angielskojęzycznej Talent Matching Fomentor Manual, tłumaczeniem części podręcznika na język polski Talent-Matching – Polish translation oraz podręcznikiem z „wklejonymi” stronami przetłumaczonymi na język polski – Talent-Matching-with Polish pages.

Talent Matching Europe: Vocational Mentoring for I-VET in Europe’s Creative Industries to międzynarodowe partnerstwo, którego celem jest wsparcie młodych, utalentowanych ludzi w ich rozwoju zawodowym w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Partnerzy projektu: Collage Arts oraz RINOVA (Wielka Brytania), Mulab (Włochy), Prostor Plus (Chorwacja), CEPS Projectes Socials (Hiszpania), EASP – Youth Association for Social Action, Education and Prevention (Macedonia) oraz z Polski – Fundacja ARTeria koncentrują się na wypracowaniu strategii i narzędzi pomocnych dla rozwoju zawodowego mentorów pracujących zarówno z utalentowaną młodzieżą, jak i z firmami czy instytucjami z sektora kultury i przemysłów kreatywnych oraz instytucjami szkoleniowymi i rynku pracy. Zakres działań projektowych obejmuje m.in.: badanie roli, kwalifikacji oraz umiejętności mentorów zawodowych niezbędnych do pracy w przemysłach kultury i kreatywnych, ocenę potrzeb szkoleniowych pod kątem trendów zatrudnieniowych w tych sektorach, wypracowanie nowych programów kształcenia. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Więcej: www.talentmatchingeurope.com