Talent Matching Europe – mentoring zawodowy w sektorze kultury i sektorze kreatywnym

W ramach międzynarodowego projektu Talent Matching Europe pracujemy nad stworzeniem i przetestowaniem europejskiego systemu wsparcia młodych utalentowanych ludzi dzięki mentorom/doradcom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. 28 lipca 2016 r. w KURORCIE QULTURY Gajowa 9 (Zabrze – Mikulczyce) zorganizowaliśmy projektowy multievent – były warsztaty, debata a nawet muzyczny akcent.

PROGRAM:

15.30 rejestracja, bufet kawowy
16.00 panel wprowadzający:

  • Anna Ochmann – przywitanie gości; wprowadzenie do projektu Talent Matching Europe oraz podsumowanie wstępnych wyników badania „Vocational Mentoring in the Creative and Cultural Industries” w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
  • Wenancjusz Ochmann „Journey of the Change”: dobre praktyki w mentoringu w przemysłach kultury i sektorze kreatywnym na podstawie Talent Matching London

16.30 warsztaty (równolegle, do wyboru przez uczestników):

  • Warsztat 1: „Kreatywne zawody na rynku pracy – jak powinno wyglądać efektywne wsparcie dla młodzieży?” – prowadzenie Bogusława Bębnik: psycholożka, trenerka, doradczyni zawodowa. Pracowała w Publicznych Służbach Zatrudnienia i na Uniwersytecie Jagiellońskim przy wdrażaniu Systemu Ewaluacji Oświaty, członkini Stowarzyszenia Expedycja w głąb kultury. Interesuje i zajmuje się rozwojem zawodowym dorosłych oraz strategiami wprowadzania do środowisk edukacyjnych i zawodowych rozwiązań wspomagających proces uczenia się (najnowsze trendy pedagogiczne); aktywizacją zawodową i społeczną osób bezrobotnych oraz wolontariuszy; edukacją antydyskryminacyjną i przeciwdziałaniem przemocy.
  • Warsztat 2: „Licencja na bycie sobą – rola coacha, mentora w kreowaniu twojej przyszłości” – prowadzenie Ewa Stellmach: coach, trener mentalny, konsultant kariery, wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu. Certyfikowany coach ICF oraz Noble Manhattan Coaching&IIC London, coach grupowy i zespołowy certyfikowany w Pracowni Coachingu NOVO, doradca zawodowy. Certyfikowany trener badania stylów myślenia FRIS oraz badania odporności psychicznej (test MTQ 48). Przeprowadziła ok. 6000 godz. szkoleń, konsultacji, doradztwa i coachingu. Stworzyła Akademię Zdrowego Myślenia – dla osób które chcą znaleźć równowagę między życiem osobistym i zawodowym, pokonać w sobie lęk, stres, opór przed i żyć zgodnie ze swoją pasją – wykorzystując talenty do stworzenia ścieżki kariery zawodowej.
  • Warsztat 3: „Młody kreatywny człowiek a pracodawca w sektorze kultury i kreatywnym” – prowadzenie Wenancjusz Ochmann: z wykształcenia muzyk, z pasji szkoleniowiec i mówca, nieprzerwanie – od 1996 roku – prywatny przedsiębiorca. Twórca i właściciel firmy szkoleniowej oraz wydawniczej Veno’s Studio Przemysły Qultury, w ramach której przygotowuje i wdraża unikalne programy szkoleniowe oparte m.in. na procesach artecoachingu. Założyciel i dyrektor działającej od 1999 roku Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II st. Veno’s Studio. Twórca i koordynator licznych projektów szkoleniowo-doradczych finansowanych m.in. z funduszy unijnych. Trener kompetencji artystycznych oraz rozwoju osobistego z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem.

18.00 Przedstawienie przez prowadzących rekomendacji po warsztatach oraz debata z udziałem wszystkich uczestników
18.45 Podsumowanie spotkania, wnioski i rekomendacje
19.00 Poczęstunek, networking
20.00 Koncert młodych talentów:

  • STONEAGE FULL OF SUN: Nicolle Býma (wokal), Sebastian Býma (gitara elektryczna/akustyczna), Piotr Adamczyk (perkusja): „Stonage Full of Sun ma dwa oblicza, dwa główne nurty z których czerpiemy inspirację. Dadzą się słyszeć echa ciężkich brzmień Southern Metalu, ale też pogłos leniwego przygrywania do południowego słońca. Patrzymy przez pryzmat tego co było w muzyce, na to co jest i ubieramy to w dźwięki”.
  • Marek Piowczyk (gitara, wokal): wokalista, gitarzysta, autor muzyki i tekstów pochodzący z Zabrza. Absolwent studiów instrumentalistyki jazzowej wydziału Jazzu w Nysie. Założyciel Marek Piowczyk Trio (Tomasz Machański – perkusja, Alan Wykpisz – bas). Wybrane wyróżnienia: zwycięzca międzynarodowego festiwalu Blues Apertiv 2015 w Sumperku; półfinalista programu Mam Talent – Grand Prix; laureat, nagroda specjalna oraz indywidualne wyróżnienie na XI Galicji Blues Festival 2014 w Krośnie; zwycięzca Slot Art Festival 2014; pierwsze miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Rock Front 2013. W trakcie tego wieczoru zaprezentuje solowy, także autorski program łączący zdecydowane brzmienia akustyczne z charakterystycznym, energetyzującym wokalem w klimatach soulu, rocka, jazzu, bluesa.

INFORMACJA O PROJEKCIE:
Talent Matching Europe to międzynarodowe partnerstwo, którego celem jest wsparcie młodych, utalentowanych ludzi w ich rozwoju zawodowym w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Partnerzy projektu: Collage Arts oraz RINOVA (Wielka Brytania), Mulab (Włochy), Prostor Plus (Chorwacja), CEPS Projectes Socials (Hiszpania), EASP – Youth Association for Social Action, Education and Prevention (Macedonia) oraz z Polski – Fundacja ARTeria koncentrują się na wypracowaniu strategii i narzędzi pomocnych dla rozwoju zawodowego mentorów pracujących zarówno z utalentowaną młodzieżą, jak i z firmami czy instytucjami z sektora kultury i przemysłów kreatywnych oraz instytucjami szkoleniowymi i rynku pracy. Zakres działań projektowych obejmuje m.in.: badanie roli, kwalifikacji oraz umiejętności mentorów zawodowych niezbędnych do pracy w przemysłach kultury i przemysłach kreatywnych, ocenę potrzeb szkoleniowych także pod kątem trendów zatrudnieniowych w tych sektorach, wypracowanie nowych programów kształcenia dla doradców w tym zakresie, stworzenie międzynarodowej platform wymiany wiedzy oraz współpracy, a także organizację wyjazdów szkoleniowych dla trenerów.
Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.