Międzynarodowy networking Global FemART dla artystek i twórczyń kreatywnych.

„Proces twórczy zaczyna się w głowie”

Dzisiaj odbyliśmy wspaniałe spotkanie w ramach projektu Global FemArt „Global FemART’s International Networking Circle for Female Artist and Creatives”. Spotkaliśmy się na Zoomie, a po krótkim wprowadzeniu przedstawiliśmy partnerów biorących udział w wydarzeniu: Inova Consultancy, Materahub, FyG Consultores oraz Fundacja ARTeria.Wszyscy uczestnicy i uczestniczki przedstawili/ły się, krótko opisali/ły i przedstawili/ły swoje artystyczne przedsięwzięcia czy projekty. Mogliśmy zobaczyć swoje portfolia i strony internetowe. Stworzyliśmy również mapy myśli związane z celami uczestników/czek i planowanymi krokami w ich biznesie i życiu. Mieliśmy też trochę czasu na nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń. Dziękujemy wszystkim za udział w tym inspirującym spotkaniu.

O projekcie

Global FemArt ma na celu zapewnienie szczególnego wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości artystek i twórczyń poprzez holistyczny program łączący szkolenia online i mentoring. Program szkolenia umożliwi artystkom i osobom działającym kreatywnie pogłębić wiedzę na temat prowadzenia i rozwijania kreatywnego biznesu, a także wzmocnienie ich pewności siebie i poczucia własnej skuteczności. Global FemArt pomoże również artystkom w podjęciu kolejnych kroków w ich biznesie, zachęcając je do przejścia w kierunku bardziej zglobalizowanego handlu.

Storna projektu: https://www.globalfemart.eu

#globalfemart#arteria#fundacjaarteria#creativity#femaleartist#ErasmusPlus