Szkolenia realizowane w projekcie integracji organizacji kulturalnych w lutym

logo integracji

W ramach projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania”zrealizowano następujące działania w lutym:

11 oraz 12 lutego 2009 r. odbyły się warsztaty z zakresu pisania projektów dla Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno.

13 oraz 14 lutego 2009 r. odbyło się szkolenie na temat źródeł pozyskiwania funduszy dla organizacji kulturalnych dla Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno.

W dniach od 22 do 25 lutego 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju organizacji dla Stowarzyszenia Kulturalnego Załogowa Górnicza Orkiestra Dęta „MAKOSZOWY”.

26 oraz 27 lutego 2009 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju organizacji dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Przyjaciół Toporowic.

W dniach 28-29 lutego 2009 r. odbyły się warsztaty z zakresu pisania projektu dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Przyjaciół Toporowic.

 

logo pokl