Szkolenia i warsztaty zrealizowane w marcu w ramach projektu integracji

W ramach projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efektywności ich działania” w marcu miały miejsce nastepujące szkolenia oraz warsztaty dla biorących w nim udział organizacji pozarządowych:

7 oraz 8 marca  2009 r. odbyły się warsztaty na temat organizacji imprez dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka.
16 oraz 17 marca 2009 r. odbyły się  warsztaty z zakresu pisania projektów dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Makoszowy.
19 oraz 20 marca 2009 r.  odbyły się warsztaty na teamt żródeł pozyskiwania funduszy dla NGO w dziedzinie kultury dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczek.
21 oraz 22 marca 2009 r.  odbyły się warsztaty opracowania strategii rozwoju NGO dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczek.
23 oraz 24 marca 2009 r. odbyło się  szkolenie nt. żródeł pozyskiwania funduszy dla NGO w dziedzinie kultury dla Stowarzyszenia Guido.
31 marca oraz  1 kwietnia 2009r.  odbyły się warsztaty na temat organizacji imprez dla Stowarzyszenia Guido.