Styczniowe spotkanie partnerów projektu Global FemART (online)

Partnerzy projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” spotykają się co miesiąc w formie roboczych spotkań online, mających na celu bieżącą analizę postępów w realizacji projektu, a także kwestii zawiązanych z bieżącym zarządzaniem projektem.  Pierwsze spotkanie w roku 2020 odbyło się 7 stycznia, a w jego trakcie został omówiony stan realizacji projektu, działania upowszechniające, a przede wszystkim kwestie związane z raportem postępu z realizacji projektu składanym przez lidera do Narodowej Agencji w Wielkiej Brytanii. Kolejne spotkanie zaplanowano 4 lutego 2020 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.