Praktyki studenckie – najpopularniejsza metoda work-based learning (uczenia się w miejscu pracy)

Fundacja Arteria jest jednym z partnerów projektu P4CA (Partnership for Creative Apprenticeships) – ponadnarodowego projektu rozwijanego w ramach programu Erasmus + UE, którego celem jest zastosowanie nowych modeli wspierających realizację jakościowych i efektywnych praktyk zawodowych w sektorze kreatywnym i kulturalnym poprzez budowanie umiejętności trenerów praktyk zawodowych i trenerów In-House Company. Wierzymy, że uczenie się w miejscu pracy jest najskuteczniejszą formą przygotowania zawodowego w sektorach kreatywnym i kulturalnym, dlatego tak ważne jest jak najwcześniejsze uczestnictwo w stażach.

strona projektu: https://www.p4ca.eu

Praktyki studenckie to okres praktycznej nauki i zdobywania doświadczenia w określonym zawodzie przez studentów. Nie otrzymują wynagrodzenia za udział w stażu, ale zyskują możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury.

Praktyki pozwalają studentom poszerzyć swoją wiedzę poprzez rozwiązywanie problemów praktycznych i poznanie potencjalnych przyszłych pracodawców, ich potrzeb i wymagań. Są one obowiązkowe na wielu kierunkach studiów – studenci są zobowiązani znaleźć instytucję / firmę, która przyjmie ich jako praktykantów. Projekt „Staże w instytucjach kultury”, organizowany przez Narodowe Centrum Kultury, zrzesza te instytucje, pomagając w ich organizacji, a także w przygotowaniu opracowań dotyczących m.in. ścieżka stażystów i efektywność pracy instytucji kultury. Program ma na celu rozwijanie umiejętności indywidualnego myślenia podczas pracy zespołowej. Ma on dać poczucie odpowiedzialności za zadanie i satysfakcję z jego wykonania i wprowadzić w środowisko pracowników sektora kultury i nauczenie wielozadaniowości, z którą należy się zmierzyć organizując działania społeczne i sceniczne, a także promocję, administrację i finanse – typowe dla instytucji publicznych.

Praktyki studenckie oferuje wiele instytucji kultury, m.in. muzea, galerie, filharmonie, teatry czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warto zaznaczyć, że studenci sami mogą wskazać konkretną instytucję kultury, organizację pozarządową lub firmę prowadzącą działalność gospodarczą związaną z omawianą branżą, w której chcieliby odbyć staż.

W Polsce przydatnym miejscem do poszukiwania praktyk jest https://pracujwkulturze.nck.pl