Spotkanie z UJAWNIONYM w Zabrzu

3 listopada o godzinie 11.00 w świetlicy Zespołu Szkół Nr 3 im. rotmistrza Witolda Pileckiego odbyło się spotkanie poświęcone pamięci gen. Pawła Łaszkiewicza, pseudonim „Rawicz”.

W spotkaniu wzięli udział: wnuczka generała i jednocześnie autorka książki UJAWNIONY przybliżającej przedwojenne, wojenne i powojenne losy „Rawicza” – Anna Ochmann, współwydawca książki – Wenancjusz Ochmann, pracownik katowickiego Oddziału Pamięci Narodowej – Adam Dziuba oraz goście z Wojskowej Komendy Uzupełnień z Gliwic, żołnierze Armii Krajowej, a także władze miasta Zabrze.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Roberta Tworuszkę, opiekuna Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej, który tak podsumował spotkanie:
3 listopada 2011 r. o godzinie 11.00 w świetlicy szkolnej ZS nr 3 odbyło się spotkanie z autorką książki pt.”Ujawniony”. Anna Ochmann prezentowała książkę poświęconą życiu i działalności swojego dziadka gen. Pawła Łaszkiewicza, żołnierza Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Swoją obecnością spotkanie uświetnili: Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka –Szulik, Przewodniczący Rady Miasta Marian Czochara, komandor podporucznik Dariusz Szlachcic z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach, Marek Torbus kierownik Referatu ds. Oświatowych Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego, Tadeusz Jonczy – żołnierz AK, a także współwydawca książki – Wenancjusz Ochmann.
W trakcie spotkania Anna Ochmann przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej historię gen. Pawła Łaszkiewicza, uczestnika bitwy pod Kockiem, który w trakcie kampanii wrześniowej dwukrotnie znalazł się w niewoli, najpierw radzieckiej, a później niemieckiej. Po ucieczce podjął się działalności konspiracyjnej, pełnił m.in. funkcję szefa lotnictwa w Inspektoracie Radzyń Podlaski ZWZ-AK, a od 1943 roku Komendanta Bazy Lotniczej w Dęblinie. W sierpniu 1944 roku Paweł Łaszkiewicz został aresztowany przez NKWD i wywieziony do łagrów sowieckich w Riazaniu i Diagilewie. Po dramatycznej ucieczce i 2000 kilometrów drogi powrotnej do Polski podjął się od 1946 roku ponownie działalności konspiracyjnej jako inspektor i szef wywiadu Inspektoratu Biała Podlaska Zrzeszenia WiN.
Ponadto uczestnicy spotkania zostali zapoznani z prezentacją multimedialną na temat dziejów polskiego podziemia niepodległościowego pod koniec i po II wojnie światowej przygotowaną i zaprezentowaną przez pracownika IPN dr Adama Dziubę. Paweł Łaszkiewicz swoją postawą życiową dał wyraz swojemu głębokiemu patriotyzmowi. Należy także do żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR.  Tacy żołnierze jak Paweł Łaszkiewicz byli przez lata wymazywani z kart historii przez władze komunistyczne. Tym większy szacunek i uznanie dla jego dokonań. Szkolny Klub Historyczny im. AK stawia sobie ona za cel zbieranie i rejestrowanie relacji świadków historii. Świadków, których dziś jest już coraz mniej, a pamięć ludzka powoli zaciera ich czyny i poświęcenie dla ojczyzny. Tak ważne jest aby o przemilczanych do niedawna faktach mogła dowiedzieć się nie tylko młodzież, ale i ludzie średniego pokolenia wychowani w czasach komunistycznych. Pamięć o historii bohaterów, którą w czasach PRL usiłowano zatrzeć, można odzyskać tylko poprzez zwrócenie się do bezpośrednich świadków historii i relacji osób, które do nich dotarły. Takie cele przyświecały właśnie spotkaniu społeczności szkolnej z Anną Ochmann, wnuczką Pawła Łaszkiewicza i równocześnie autorką książki jemu poświęconej, by być zgodnymi ze słowami wielkiego Polaka marszałka Józefa Piłsudskiego „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Grupą docelową projektu Fundacji ARTeria  i VENOS STUDIO są przede wszystkim młodzi ludzie, dla których historia II wojny światowej, a szczególnie czasów powojennych jest często tylko „nudną” lekcją z podręcznika historii, a jakże często także lekcją nieodbytą. Generał Paweł Łaszkiewicz, „Rawicz” – dla współczesnych – może być wyjątkową inspiracją, dowodem na to, że można i należy niezłomnie walczyć o wyznawane przez siebie ideały i przekonania. Całość projektu została przygotowana przede wszystkim w oparciu o wspomnienia generała „Rawicza” spisywane przez kilka miesięcy 2009 i 2010 roku, a następnie rozbudowana o materiały historyczne, a przede wszystkim o bogaty materiał ilustracyjny. Unikalne, często pierwszy raz publikowane zdjęcia ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, Zeszytów Historycznych WiN, Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego, a także ze zbiorów rodziny „Rawicza”.
Kolejne spotkanie – tym razem w Gliwicach – planowane jest 23 listopada 2011 r.