Spotkanie „Rok po Kongresie Kultury Polskiej” z udziałem ARTerii

Anna Ochmann – prezes Fundacji ARTeria została zaproszona do wzięcia udziału w spotkaniu „Rok po Kongresie Kultury Polskiej” podsumowującego dotychczasowe działania, wynikające z ustaleń Kongresu oraz przedstawiające zamierzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na najbliższe lata.

W ramach spotkania odbyły się m.in. wystąpienia moderowane przez dyr. Tadeusza Zielniewicza oraz dyskusja prowadzona przez prof. Janusza Czapińskiego z udziałem Krystyny Jandy, Katarzyny Janowskiej, Edwina Bendyka, Waldemara Dąbrowskiego oraz prof. Przemysława Czaplińskiego.

Jednym z elementów spotkania była także premiera publikacji wydanej przez Narodowe Centrum Kultury pt. „W sieci kultury” zbierająca teksty, opracowania i analizy, które dotyczą najważniejszych zjawisk polskiej kultury ostatniego dwudziestolecia i stanowią bilans osiągnięć w takich dziedzinach, jak: film, literatura, taniec, muzyka, sztuki wizualne czy media. Podczas spotkania Minister Zdrojewski wręczył Fabio Cavalucciemu nominację na dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Minister podpisał także umowę o powołaniu nowej instytucji kultury – Instytutu Muzyki i Tańca.

To spotkanie wydaje się szczególnie istotne w kontekście przygotowań do polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (druga połowa 2011 roku) i planowanego wówczas we Wrocławiu – Europejskiego Kongresu Kultury.

Idea Europejskiego Kongresu Kultury opiera się na czterech ogniwach. Zarówno na wydarzeniach o dużej randze, z których wszystkie ogniskują się wokół kultury, jednak skupiając się na różnych jej aspektach będą sprofilowane pod kątem różnorodnych odbiorców. W programie EKK poruszane będą także zagadnienia z teorii kultury i jej współczesnych problemów. Jednym z ciekawszych elementów będzie na pewno aspekt kultury rozumianej jako gałąź przemysłu oraz kultury jako części organizmu państwowego, a także zagadnienia związane z kulturą niezależną i reprezentowaną przez NGO’s (m.in. planowany festiwal artystyczno-społeczny i spotkanie IETM).

Komitet Honorowy Europejskiego Kongresu Kultury stanowią: Andrzej Wajda, Krzysztof Penderecki i Tadeusz Różewicz, a Komitet Programowy – Prof. Krzysztof Michalski i Prof. Marcin Król.
Program kulturalny polskiej prezydencji jest integralną częścią przygotowań do objęcia przewodnictwa oraz istotnym elementem jej sprawowania. Był on jednym z głównych założeń „Programu przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia i sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej” przyjętego przez Radę Ministrów 13 stycznia 2009 roku. Obserwacje doświadczeń dotychczasowych prezydencji wskazują, iż program kulturalny stanowi wizytówkę państwa, jest narzędziem jego promocji zarówno w Unii Europejskiej, jak i w świecie, jest również narzędziem promocji idei integracji europejskiej wśród obywateli państwa sprawującego prezydencję.
Spotkanie odbyło się 22 września 2010 r. w Pałacu na Wyspie, w Łazienkach Królewskich w Warszawie.