Spotkanie partnerów projektu P4CA

Robocze spotkanie (online) partnerów projektu „The Partnership for Creative Apprenticeships” odbyło się 9 września 2020 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich. Omówione zostały najważniejsze działania zaplanowane w drugiej połowie roku, a także kwestie organizacyjne, związane z zarządzaniem, upowszechnianiem oraz promocją, monitoringiem i ewaluacją.

Zapraszamy na stronę projektu oraz projektowy profil FB.