Spotkanie partnerów projektu P4CA (online)

W związku z pandemią COVID-19 partnerzy projektu “The Partnership for Creative Apprenticeships” zintensyfikowali robocze spotkania online, mających na celu bieżącą analizę postępów w realizacji projektu, a także kwestii zawiązanych z bieżącym zarządzaniem projektem. Pierwsze takie spotkanie w roku 2020 odbyło się  31 marca 2020 r. Partnerzy przedyskutowali m.in. kwestie związane z możliwym wpływem pandemii na realizację projektu – harmonogram oraz rezultaty, a przede wszystkim skupili się na omówieniu dotychczasowych działań podjętych w związku z realizacją wywiadów i opracowywaniem raportów krajowych w ramach IO1.

Kolejne spotkanie zaplanowano 12 maja 2020r.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.