Spotkanie partnerów projektu Learn2Create (online)

W związku z pandemią COVID-19 partnerzy projektu “Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” zintensyfikowali robocze  spotkania online, mających na celu bieżącą analizę postępów w realizacji projektu, a także kwestii zawiązanych z zarządzaniem projektem. 7 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie, z udziałem przedstawicieli wszystkich organizacji partnerskich, w trakcie którego skupiliśmy się na kwestiach zawiązanych z rozwojem rezultatów IO2 oraz IO3. Pierwszy z nich obejmuje stworzenie programu nauczania przeznaczonego dla nauczycieli zawodu i szkoleniowców w sektorze kultury i kreatywnym w oparciu o wnioski z koncepcji metodologicznej, w ramach której zdefiniowano pożądane kompetencje oraz potrzeby szkoleniowe. Z kolei IO3 to otwarty zasób edukacyjny (online), który ma zaoferować nauczycielom zawodu/trenerom komplety pakiet-program szkoleniowy, w tym warsztaty, dotyczące efektywnego korzystania z ‘nauki w miejscu pracy’ (WBL) w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. W trakcie spotkania poruszyliśmy także kwestie związane z promocją i rozpowszechnianiem projektu, ewaluacją oraz kwestie związane z przygotowywanym raportem z postępu. Kolejne spotkanie zastało zaplanowane 28 lutego 2020 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.