Spotkanie partnerów projektu Learn2Create (online)

Kolejne, trzecie już w tym roku, robocze spotkanie partnerów projektu “Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” w formie online odbyło się 6 maja 2020 r., z udziałem przedstawicieli wszystkich organizacji partnerskich. W trakcie spotkania przedyskutowaliśmy kwestie związane z rozwojem rezultatów IO2 oraz IO3, ale także kwestie związane z zarządzaniem projektem w kontekście pandemii COVID-19, a w szczególności braku możliwości zorganizowania zaplanowanych w czerwcu – spotkania grupy sterującej oraz tygodnia szkoleniowego. Pracowaliśmy także nad rezultatami projektuw jaki sposób można wykorzystać umiejętności przedsiębiorcze w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz w jaki sposób można pomóc uczniom i trenerom w rozwijaniu doświadczenia edukacyjnego i zwiększaniu szans na zatrudnienie w jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki Unii Europejskiej. Ważnym elementem dyskusji były opracowywane przez konsorcjum projektowe materiały do realizacji warsztatów (offline), które mogą być organizowanie lokalnie w ramach realizacji programu szkolenia. W założeniu – doświadczenia offline i online nawzajem się uzupełniają, ale kurs online może funkcjonować i wspierać nauczycieli zawodu nawet bez warsztatów.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.