Spotkanie partnerów projektu BtG (Larissa, Grecja)

Trzecie już spotkanie partnerów projektu Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe odbyło się w dniach 3-4 października 2019 r. w greckiej Larissie. Naszym gospodarzem była Dimitra. Rozmawialiśmy m.in. o dotychczasowych działaniach zrealizowanych w ramach projektu, analizowaliśmy proces szkoleniowy mentorów pracujących w sektorze kreatywnym (przede wszystkim z kreatywnymi start-upami), dyskutowaliśmy o kierunkach rozwoju sektora kreatywnego, na które wpływ ma szereg uwarunkowań politycznych, społecznych i gospodarczych, a szczególnie nad rozwojem narzędzi wspierających rozwój miejsc pracy w sektorze kreatywnym. Aby talenty i możliwości mogły przekształcić się w kreatywne przedsiębiorstwa i działania, a więc tym samym  w rozwój gospodarczy i miejsca pracy, zarówno przedsiębiorstwa kulturalne i kreatywne, jak i osoby zawodowo związane z sektorem kultury i sektorem kreatywnym potrzebują korzystnych warunków ramowych: otoczenia regulacyjnego, które wynagradza bycie twórczym, lepszego dostępu do finansowania, możliwości zwiększenia rozwoju i umiędzynarodowienia oraz podaży szczególnych umiejętności. Potrzebują także wsparcia, a wszelkie badani wskazują na szczególną rolę mentorów w tym procesie.

Więcej o projekcie tutaj, zapraszamy także na stronę projektu oraz profil FB.

Projekt jest współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.