Spotkanie partnerów projektu „Bridging the Gap” w Materze

W dniach 30-31 maja 2019 r. w Materze odbyło drugie spotkanie komitetu sterującego projektu „Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe” z udziałem reprezentantów wszystkich partnerskich organizacji. Najważniejszą częścią spotkania było podsumowanie wyników badań i omówienie raportów narodowych opracowanych przez każdego z partnerów dedykowanych sposobom wsparcia kompetencji przedsiębiorczych artystów i twórców, a także artystycznych startupów.

Materhub, nasz włoski partner, zaprosił także uczestników spotkania do wzięcia udziału w otwartej dyskusji z reprezentantami miejscowego środowiska artystycznego, twórcami, ale także osobami zaangażowanymi w proces rozwoju sektora kreatywnego i kultury w regionie Basilicaty i w samej Materze. W tym spotkaniu wzięli między innymi udział Giovanni Schiuma (Unibas), Simona Martulli (Krino Solution Partners), Antonio Nicoletti (Comune di Matera), a przedstawiciele organizacji partnerskich projektu: Paolo Montemurro (Consorzio MateraHub), Trevor Burges (Rinova) i Eva Balazovicowa (RDA) przybliżyli uczestnikom ideę i cele projektu, a także podsumowali dotychczasowe działania.

Więcej o projekcie tutaj www.bridgingthegapeurope.com oraz na profilu FB.